Mission, Vision & Core Value - taycat.com.vn
Tay Cat., Ltd

Mission, Vision & Core Value

Mission, Vision & Core Value


MISSION

  • Tận dụng, kết hợp nông đặc sản hiện có của quê hương để tạo ra sản phẩm hiện đại, độc đáo nâng tầm đặc sản Việt, mang tới trải nghiệm mới cho khách hàng, phát huy giá trị văn hóa người Việt và làm giàu cho gia đình, nhân viên, quê hương và đất nước.

VISION

  • Top 10 sp đặc sản Việt Nam, có mặt trên kệ hàng của cộng đồng người Việt trên TG;
  • Là mô hình tham quan du lịch/ trải nghiệm làm bánh truyền thống điển hình ở miền Tây, mỗi nhân viên là một người kể chuyện tới mỗi khách hàng trong và ngoài nước;
  • Xuất khẩu các dòng sản phẩm chủ lực (chuối) ổn định ra thị trường quốc tế;

CORE VALUE

  • Trân trọng và lan toả giá trị của gia đình từ mỗi thành viên công ty đến khách hàng, đối tác;
  • Tôn trọng khách hàng, tôn trọng đối tác, tôn trọng sức lao động của mỗi nhân viên trong công ty;
  • Cải tiến sản phẩm liên tục dựa trên nền tảng chất lượng ban đầu và tiến bộ của khoa học công nghệ;
  • Đặt tâm lên từng sản phẩm, từng hành vi ứng xử của công ty với tất cả các bên liên quan.

Rate this post

Leave your comment here

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Join our mailing list

Be the first to know about special promotions and holiday products!